DeWit Industrial Sensors
Nederlands
  • Home
  • Veiligheids-sensoren

Veiligheidssensoren | DIS Sensors

Realiseer een veilige werkomgeving met veiligheidssensoren

Onze veiligheidssensoren

Het uitgangspunt van iedere constructeur of OEM-er zou moeten zijn dat de veiligheid van de gebruiker van een machine of installatie is gewaarborgd. Dit gebeurt in eerste instantie door intrinsiek veilig te ontwerpen, vervolgens door veiligheidscomponenten en –besturingen toe te passen en tot slot door de juiste procedures op te stellen voor het inbedrijfstellen, gebruiken, onderhouden en afvoeren van de machine. 

Veiligheidscomponenten

Veiligheidscomponenten zorgen er bijvoorbeeld voor dat de machine direct stopt wanneer iemand bekneld raakt, dat een robot een veilige snelheid aanneemt wanneer iemand zich in de gevarenzone begeeft en zo zijn er vele ‘als – dan’ combinaties te bedenken. Hiermee zijn veiligheidscomponenten producten die reageren op een gebeurtenis en op basis daarvan ingrijpen op een vooraf gedefinieerde manier. 

Om te onderzoeken waar veiligheidscomponenten noodzakelijk zijn, wordt voor iedere nieuwe machine (en dat zijn ook de varianten die door onderhoud ‘wezenlijk zijn veranderd’), een risicoanalyse uitgevoerd. Hierbij wordt gekeken naar de gevolgen van een specifieke gevaarlijke situatie, hoe vaak of hoe lang deze situatie voorkomt en wat de mogelijkheid is om het gevaar af te wenden. Hoe groter de gevolgen, hoe groter de kans dat het gevaar optreedt en hoe kleiner de mogelijkheid om het gevaar af te wenden, hoe betrouwbaarder de veiligheidsfunctie moet zijn. 

Betrouwbaarheid van de veiligheidscomponent of machine

De betrouwbaarheid van een losse component of een samenstel van componenten (de machine) wordt aangeduid met óf SIL (Safety Integrity Level) óf PL (Performance Level). In beide gevallen wordt de bijbehorende waarde bepaald op basis van ‘statistische faalkansberekening’. 

PL

Machinebouwers passen vaak PL toe vanwege de wat eenvoudiger benadering dan SIL en de minder complexe formules. Bovendien is hij goed toe te passen op zowel elektrische als pneumatische en hydraulische aandrijf- en besturingstechniek. Deze kwantificering van de risicobeperking is gebaseerd op de norm NEN-EN-ISO 13849-1:2006 ‘Safety of machinery - Safety-related parts of control systems’ die geharmoniseerd is onder de Machinerichtlijn.

Het Performance Level is opgedeeld in vijf categorieën die lopen van a t/m e waarbij a de laagste betrouwbaarheid en e de hoogste betrouwbaarheid is. Met andere woorden: hoe gevaarlijker: hoe hoger de PL-klasse. 

SIL

SIL staat voor de meeste bedrijven synoniem voor de procesindustrie maar niets is minder waar. De op de norm NEN-EN-IEC 62061 ‘Safety of machinery - Functional safety of safety-related electrical, electronic and programmable electronic control systems’ gebaseerde methode wordt weliswaar gebruikt veelvuldig gebruikt binnen deze sector, maar biedt zeker ook voordelen voor de gemiddelde machinebouwer. NEN geeft op haar website bijvoorbeeld aan: Vooral op het gebied van documenteren en vastleggen is SIL completer dan PL, denk aan de managementactiviteiten en het opstellen van een functional safety plan. Er zijn steeds meer opdrachtgevers die om deze informatie en rapportage vragen.

De veiligheid van de sensoren van DIS Sensors is onder meer gebaseerd op de redundante (dubbele) werking, het feit dat de communicatie verloopt via het CANopen Safety protocol EN50325-5 (CiA304) en het continue verifiëren van de juiste werking van alle componenten.

Downloads SIL2/PLd sensoren

Er zijn verschillende documenten en programma's beschikbaar om uw SIL2/PLd gecertificeerde sensoren optimaal te laten werken. Deze kunt u hier vinden. 

Meer informatie of een offerte opvragen? Neem dan contact op met uw lokale distributeur 

Hoofdmenu

Offerte aanvragen

Wilt u een offerte aanvragen?

Klik hier

Uitgelicht

Contact

DIS Sensors bv
Oostergracht 40               
3763 LZ Soest  
Nederland  
   
Telefoon  
Algemeen: +31 (0)35 603 81 81
Technisch: +31 (0)35 603 81 88
   
E-mail  
Algemeen: info@dis-sensors.nl
Verkoop: sales@dis-sensors.nl
Technisch: support@dis-sensors.nl
   
KvK: 31031359
btw: NL008173278B01
   
LinkedIn  
   
   
Privacy Statement  
Cookies  
©2024 |
DIS Sensors is onderdeel van Rotero Holding

Product Selector